Foto van het Bètabuilding gebouw

BTA-FLEX Diensten

De kosten van deze leveringen en diensten zijn opgenomen in de huurprijs van de desbetreffende Bta-Flex unit. De leveringen en diensten zijn exclusief het glasvezel internet.

 • Stadsverwarming inclusief vastrecht.
 • Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht.
 • Waterverbruik inclusief vastrecht.
 • Onderhoud en periodieke controle en keuring van: verwarmings- en koelinstallatie, de liftinstallatie, de hydrofoorinstallatie, het watertoevoer systeem, de brandmeld-, beveiligings- en ontruimingsinstallatie.
 • Onderhoud en periode controle en keuring van het dak, inclusief hemelwaterafvoeren.
 • Onderhoud en periode controle en keuring van toegangscontrolesysteem en gebouwbeveiliging.
 • Schoonmaak van de gemeenschappelijke toiletten, pantryruimte en gangzone.
 • Bewassing binnen beglazing van het gehuurde.
 • Verzorging van huisvuil, containerverhuur e.d.
 • Onderhoud riolering (vuilwater en regenwater).
 • Onderhoud van het (parkeer)terrein en groenvoorziening.
 • Vervanging van lampen (TL en PL) in het gehuurde.
 • Onderhoud terreinverlichting.
 • Assurantiepremie buitenbeglazing.
 • Periodieke legionella controle.